Hissar

Hissar av olika storlek

Hissar kommer i en mängd olika storlekar och för olika ändamål - från mindre mathissar i hotell- och restaurangverksamhet till större industrihissar som utan problem transporterar tonvis med material eller hela fordon. Vi delar ofta in hissarna i kategorier som beskriver vilken typ av trafik som de ska användas för; låg, mellan, hög eller för varutransport. Inom dessa kategorier finns det även en rad mindre subkategorier.

Gemensamt för samtliga är att de måste underhållas för att vara säkra och fungera utan avbrott. Dina hissar är troligtvis en viktig del av din verksamhet, oavsett om det handlar om du representerar en bostadsrättsförening med hissar i husen, ett hotell eller en industri.

Här beskriver vi några typer av hissar som är vanliga i Stockholm och hur de är viktiga för olika verksamheter.

Industrihissar

Ett stort antal produktionsföretag och företag inom handel är beroende av industrihissar för att kunna genomföra sin dagliga verksamhet. Material eller färdiga produkter måste förflyttas från en våning till en annan. Butiker i köpcentra är beroende av att få sina varor levererade direkt till sina lokaler utan att behöva använda trappor. Många produkter och storförpackningar är till och med omöjliga att transportera för hand. För denna typ av verksamhet utgör hissar en vital del av verksamheten och därför måste de ständigt underhållas och kontrolleras för att jobbet ska kunna flyta på som planerat.

Personhissar

Personhissar hittar man i allt från bostadshus till kontor och i offentliga miljöer såsom på tunnelbanestationer, i konserthus, på museer och många andra platser. Personhissar ses ofta som en lite lyxig bekvämlighetsdetalj, men i byggnader med många våningsplan är de nödvändiga för att de som bor och arbetar ska kunna transportera sig på en rimlig tid och utan överdriven kroppslig ansträngning. Äldre människor ska givetvis kunna nå sina bostäder och personer med funktionshinder har rätt att kunna röra sig i offentliga miljöer utan inskränkning. Här är hissar ofta den smartaste lösningen på denna typ av problem.

Sjukhus är också en miljö där hissar är mycket viktiga för att kunna transportera personer säkert och bekvämt mellan olika avdelningar.

Specialhissar

Det finns även ett antal typer av specialhissar som kan vara värda att nämna. Många hotell och restauranger använder sig av mathissar för att transportera varor och färdiglagade rätter mellan våningsplanen. Inom byggprojekt används ofta tillfälligt uppställda bygghissar för att transportera material till byggnader. I privata hem kan trapphissar eller speciella rullstolshissar installeras för att låta äldre eller rullstolsburna personer bo kvar i sitt hem.

Som du ser är hissar något som är absolut nödvändigt för att få olika former av verksamhet att fungera i Stockholm och på andra platser i Sverige och världen. Vår vision är att se till att de hissar som används är säkra och fungerar utan krångel.

Vänd dig till oss redan idag och få mer information om hur vi kan hjälpa dig med hissarna i dina fastigheter.

Dags att se över hissarna i din fastighet? Hör av dig till oss på så kommer vi och undersöker!