Tjänster

Här kan du läsa mer om våra olika tjänster inom hissar i Stockholm.

Service

Vår främsta tjänst är service av hissar. Vi reparerar, underhåller och byter ut delar vid behov för att dina hissar ska fungera utan driftstopp eller problem.

Montering av hissar

Nyinstallation är en annan viktig kompetens som vi erbjuder. Vi installerar hissar både vid nybyggen och byter ut äldre hissar som behöver ersättas. Vi kan erbjuda ett stort sortiment av nya hissar för din fastighet. Kontakta oss via mail eller telefon för mer specifik information om hur vi kan hjälpa just dig med installation av en ny hiss.

hissmontering

Felsökning

När det uppstår problem med hissar kan du kontakta oss så kommer vi ut och felsöker. Problem kan uppstå i såväl styrenheter och elektroniska system som i själva hissmekaniken. Vi hittar orsaken till problemet och löser det sedan.

Reparation

Hissar utsätts för hårt slitage då de används med hög frekvens. Förr eller senare kommer någon del att behöva repareras, särskilt om din hiss inte servas ofta nog. Först och främst rekommenderar vi att du sluter ett serviceavtal med oss. Om något ändå skulle gå sönder mellan varven kommer vi givetvis ut och åtgärdar detta.

Ombyggnad & Modernisering

Ibland räcker inte kapaciteten till hos en hiss eller så är den inte längre funktionell för det ändamål som den ska användas för. Då kan det vara dags att överväga en ombyggnad. Vi kommer gärna över och utvärderar din hiss för att ge förslag på hur ditt hissystem kan byggas om. Det kan till exempel handla om förstärkningar för att tåla en högre vikt. Hissmodernisering arbetar vi ofta med. Många äldre hissar lever helt enkelt inte upp till modern standard så då får man sätta in extra säkerhetsåtgärder eller förstärka hissarna där det behövs.

Varmt välkommen att höra av dig till oss gällande hissar i Stockholm redan idag för att få mer information om våra tjänster och priser.

Hissexperterna i Stockholm!